Få professionel rådgivning ved skilsmisse og separation

Der kan være mange grunde til at skilsmisse eller separation er den eneste løsning for et par, men dette gør ikke processen mindre smertefuld. Der er mange praktiske og juridiske elementer som skal falde på plads, så begge parter kan komme videre fra ægteskabet.

Hvis du står midt i en skilsmisse eller separation er det vigtigt at du finder dig et sikkerhedsnet, som kan hjælpe dig med alle detaljer der hører til processen. Her står Advokathuset Bredgade klar som dit sikkerhedsnet, med lang erfaring inden for juridisk rådgivning ved skilsmisse og separation.

Inde på Advokathusets hjemmeside kan du læse mere om skilsmisse og separation og tage kontakt til dem.

Fælleseje og særeje

Når man bliver gift bliver der automatisk oprettet fælleseje eller formuefællesskab mellem ægtefæller. Den eneste undtagelse er hvis der er indgået ægtepagts aftaler såsom skilsmissesæreje, fuldstændig særeje eller kombinationssæreje.

Fælleseje betyder i bund og grund at ægteparret deler alle værdier ligeligt ved enten separation, skilsmisse eller død. Med andre ord skal alle aktiver vurderes og deles mellem jer ligeligt.

Ved særeje er der blevet indgået særlige aftaler for hvem der beholder specifikke aktiver ved enten skilsmisse, separation eller død.

Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig og underskrevet aftale indgået før eller under ægteskabet. Dette er en anderledes formueordning end fælleseje, da den kan tidsbegrænses, gøres betinget eller indskrænkes til kun at gælde bestemte genstande.

Det anbefales at lave en ægtepagt inden ægteskabet, så denne tinglyses og dermed er gyldig. Selv ved en ægtepagt kan juridisk rådgivning være nødvendigt, hvilket Advokathuset Bredgade kan hjælpe med.

Kontakt for rådgivning og vejledning

Inde på Advokathusets hjemmeside kan du først og fremmest tage kontakt via telefon, og tage en uforpligtende snak om din situation og hvordan Advokathuset Bredgade kan hjælpe dig.

Du kan også gå nederst på hjemmesiden og tage kontakt via en kontaktformular, hvor du specifikt kan klargøre hvad du leder efter, hvorefter Advokathuset Bredgade kontakter dig.

Advokathuset Bredgade tilgodeser dine behov, også hvis du økonomisk har behov for at holde omkostninger nede. Blot tag en snak med Advokathuset Bredgade og hør nærmere.

Om advokathuset

Advokathuset Bredgade er placeret i København og har særligt mang års erfaring inden for skilsmisse, separation og ægtepagt.

Du får kvalificeret og professionel rådgivning med høj faglighed fra vores kvalificerede advokater. Deres advokater vil give dig et faglig bud på hvordan din sag bedst håndteres juridisk og praktisk, så du ved, hvad du går ind til.